Kontakt - NOX

Kontakt

Tešíme sa na Vašu návštevu


NOX
Pradiareň 1900
Svätoplukova 2A
821 08 Bratislava
nox@noxbratislava.sk
+421 910 425 658

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: Zatvorené
Utorok-Štvrtok: 17:00 – 00:00
Piatok-Sobota: 17:00 – 01:00
Nedeľa: Zatvorené

CATERING A EVENTY

Lenka Poulová
lenka.poulova@medusacatering.sk

    Formulár spokojnosti
    Dajte nám vedieť ako sa vám u nás páčilo.

    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať.
    Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.